Magyar Energetika

Hírek

A háztartási energiaárak alakulása 2021 második félévében

2022/2. lapszám | Magyar Energetika |  226 |

A háztartási energiaárak alakulása 2021 második félévében

Az Európai Unió tagállamaiban 2021 második felében a háztartási villamosenergia- árak átlagos értéke a korábbi időszakok változásához képest meredeken, 23,7 EUR/100 kWh-ra emelkedett. 2020 azonos időszakában ez az érték 21,3 EUR/100 kWh volt (2008-ban 16,8). Az átlagos gázárak 7,0 EUR/100 kWh-ról 7,8 EUR/100 kWhra nőttek (A 2008-as érték 6,7 EUR/100 kWh). A közelmúltban a villamos energia és a gáz nagykereskedelmi ára is jelentősen emelkedett az unióban. Az áremelkedést elsősorban a termelési és az ellátási költségek növekedése okozta.

Az EU tagállamaiban a közepes (évi 2500–5000 kWh) fogyasztással jellemezhető háztartásokban a legmagasabb villamosenergia- ár Dániában (34,48 EUR/100 kWh), Németországban (32,34), Belgiumban (29,94) és Írországban (29,74) alakult ki. A legalacsonyabb volt Magyarországon (10,01), Bulgáriában (10,91) és Horvátországban (13,13). A legnagyobb áremelkedést Észtországban (50,2%) és Svédországban (49,3%) mérték. Szlovákiában mutatkozott a legnagyobb csökkenés (–5,8%). Magyarországon számszerű változás alig volt (–0,13%). Ez volt az unióban az a két ország, ahol árcsökkenést tapasztaltak.

Az 1. ábrán a háztartási fogyasztók által fizetendő árak változása látható.

1. ábra. A háztartási villamosenergia-árak változása 2020 és 2021 II. féléve között nemzeti valutában számítva, %

Az 500–2000 MWh éves fogyasztási kategóriába tartozó nem háztartási fogyasztók között Görögország és Ciprus vezeti a sort: 22,38, illetve 19,46 EUR/100 kWhval. A legalacsonyabb árakkal Finnország (8,00) és Csehország (9,05 EUR/100 kWh) büszkélkedhet.

A gázárak a 20–200 GJ/év között fogyasztó háztartások körében Svédországban (18,55 EUR/100 kWh), Dániában és Hollandiában voltak a legmagasabbak és Magyarországon (3,05 EUR/ 100 kWh), Horvátországban és Litvániában a legalacsonyabbak. A svéd gázár jóval több, mint kétszerese az uniós átlagárnak (7,82 EUR/100 kWh), a magyar ugyanakkor annak felét sem érte el. Az árak Bulgáriában, Görögországban és Észtországban nőttek a legnagyobb mértékben, míg öt országban, köztük Magyarországon csökkenés mutatkozott (2. ábra).

2. ábra. A háztartási gázárak változása 2020 és 2021 II. féléve között nemzeti valutában számítva, % (Finnország, Ciprus és Málta esetében nem állnak rendelkezésre adatok)

Forrás: Eurostat: ec.europa.eu/eurostat

2022/2. lapszám | Magyar Energetika |  226 |

Hírek