Magyar Energetika

vezércikk

Vezércikk

2021/4. lapszám | Dr. Aszódi Attila |  74 |

Vezércikk

Szándékunk szerint új időszak kezdődik a Magyar Energetika történetében. A Magyar Energetikai Társaság 28 évvel ezelőtt, 1994-ben alapította a lapot, amely azóta minden évben megjelenik, évente korábban hat, manapság (immár öt esztendeje) négy lapszámmal. Olvasóink visszajelzései alapján a magunk mögött hagyott évtized jelentős fejlődést hozott ugyan, ám a néhány évvel ezelőtt kitűzött célunkat, hogy folyóiratunk hivatalosan elismerten lektorált lappá váljon – még nem értük el. Ezt tekintjük mától az egyik legfontosabb rövidtávú célunknak, és amellett, hogy változatlanul igyekszünk hiteles tájékoztatást adni a hazai szakma számára a magyar és a nemzetközi energetika legfontosabb eseményeiről, platformot teremteni az itthon és határainkon túl dolgozó szakembereknek, hogy műszaki és tudományos tevékenységükről beszámolhassanak, nemzetközi szinten is mértékadó, tudományosan elismert folyóiratként szeretnénk zárni a 2022. esztendőt.

A világ energetikájában is felgyorsultak a változások. Magyar nyelvű lapunkban alig győzzük átültetni azokat az idegen (főképp angol) nyelvű szakkifejezéseket, amelyekkel pl. az energetikai átmenetet (energy transition), a kis széndioxid- kibocsátású technológiák elterjesztését (decarbonisation), az elosztott (elosztóhálózati) termelést (distributed generation) emlegetik manapság a nemzetközi szakirodalomban. Mindazonáltal igyekszünk követni az állandó változást, az e-mobilitás terjedését, a senki által nem kedvelt, de kényszerű áremelkedéseket, az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos néha ellentmondó törekvéseket.

Lapunk nem annyira küllemében, sokkal inkább tartalmában, szakmai-tudományos minőségében, ellenőrzöttségében változik. Jóllehet energetikai tárgyú közleményeink immár hét éve túlnyomórészt szakmai felülvizsgálatot (lektorálást) követően jelennek meg, most még magasabbra tesszük a lécet és a tudományos közlemények 2022-től kezdődően független, a szerzők által meg nem ismerhető, a szakterületben járatos, elismert, tudományos fokozattal rendelkező szakértők általi, a nemzetközi jó gyakorlatot követő alaposságú lektorálást követően kerülhetnek a nyomdába és az olvasók elé. Ez a továbbfejlesztett eljárásmód tágabb lehetőséget nyújt elsősorban a fiatal kutatók és szakemberek számára, hogy új tudományos eredményeiket olyan környezetben tehessék közzé, amelyet a legmagasabb akadémiai szinteken is elismernek. Ez az ő szakmai előmenetelüket is hivatott szolgálni.

Nem hanyagoljuk el emellett azt az önként vállalt és eddig is nagy buzgalommal teljesített kötelességünket sem, hogy teret adjunk a különféle szakmai műhelyek, villamosenergia-termelők, távhőszolgáltatók, hálózatüzemeltetők írásba foglalt megnyilvánulásainak, utat engedjünk az olvasóink által kedvelt szakmai vitáknak, tájékoztassunk energetikai rendezvényekről és szakmai érvekkel alaposan alátámasztott munícióval lássuk el a politikusokat, döntéshozókat, segítsük kielégíteni információigényüket.

A változó idők és körülmények követelményeit igyekszünk teljesíteni azzal is, hogy – bár kiadónk, a Mérnök Média Kft. segítségével két éve már ezt is bevezettük – lapunkat az interneten ingyenesen is hozzáférhetővé tesszük, tágra nyitva a kaput a laikus érdeklődők és a nemzetközi szakmai hálózatok felé. Változatlanul törekszünk arra is, hogy közleményeink jó magyarsággal, a szakmában járatosak számára érthetően legyenek olvashatók, hiszen „nyelvében él a nemzet.” Nem titkolt, de az előzőekben említettekhez képest távlati célunk idegen nyelvű szakmai közlemények gondozása és megjelentetése, mert számunkra is egyértelmű, hogy a hatékony nemzetközi együttműködés alapvető követelmény az energetikában is.

Olvasóink egyetértésében és hatékony támogatásában bízva, tisztelettel

Dr. Aszódi Attila, egyetemi tanár, főszerkesztő

vezércikk