Magyar Energetika

Hőszivattyúzás

energia-gazdaságtan

A hőszivattyúzásban rejlő magyarországi társadalmi-gazdasági potenciál becslése

2021/2. lapszám | Hetesi Zsolt, Németh Zsolt, Munkácsy Béla |  181 |

A hőszivattyúzásban rejlő magyarországi társadalmi-gazdasági potenciál becslése

A fejlett világban az energetika egyik lehetséges jövőbeli irányvonala a megújuló energiaforrásokra való teljes átállás megvalósítása. Dániában például már 1975-ben megjelent az első tudományosan megalapozott alternatív energiaterv [1], 2006-ban már a mérnöktársadalom széles körű összefogásával született 100% megújuló stratégia [2]. Ez utóbbira építette a kormányzat saját energetikai koncepcióját.

Mára több mint 50 ország hivatalos célja a teljes körű átállás [3]. Korábbi kutatások azt igazolták, hogy az energetikai fordulat hazánkban is megvalósítható volna [4]. Optimális szabályozási környezetben hazánk természeti adottságai és a hatékonyság növelésében rejlő potenciál lehetővé teszik egy jelentősebb mértékben megújuló energiaforrásokra támaszkodó energiatermelő- és elosztó rendszer létrehozását. E vizsgálatok során részben feltérképezetlenül maradt azonban egy erőforrás, a környezeti hő, amely igen jelentős energiatartalmánál fogva komoly lehetőségeket rejt magában. Ezen energiaforrás hasznosíthatóságára vonatkozóan a hazai szakirodalomban sem találkozunk adatokkal, az elmúlt években – ismereteink szerint – kizárólag a geotermikus hőenergia kapcsán jelentek meg ilyen publikációk. Jelen dolgozatunkban ezért kísérletet teszünk a fenti hiányosság részbeni pótlására és a légtermikus, valamint a talajszondás bázisú hőszivattyúzásban rejlő valós energiakinyerési lehetőségek becslésére.

A teljes cikket csak előfizetőink olvashatják, bejelentkezés után.

Ha van előfizetése, .
Még nem előfizetőnk? Válasszon előfizetési konstrukcióink közül!

Előfizetés

Hőszivattyúzás

energia-gazdaságtan