Média12 Képzési Központ

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Értesüljön az aktuális épületgépész képzésekről!

Értesüljön az aktuális épületvillamossági képzésekről!

A „Feliratkozás” gombra kattintással hozzájárul, hogy a megadott elérhetőségére a Media12 Képzési Központ működtetője, az M-12/B Kft. szakmai anyagokat, valamint a szolgáltatásait és termékeket népszerűsítő hírleveleket küldjön, illetve, hogy a megadott adatokat e célból kezelje. Kijelenti, hogy ezen hozzájárulása visszavonásával és a megadott adatai kezelésével kapcsolatban az Adatkezelési tájékoztatóban írt tájékoztatást elolvasta és tudomásul vette.

Az itt beírt adatai biztonságos, titkosított csatornán jutnak el hozzánk.

Adatkezelési tájékoztató

A Media12 Képzési Központ tulajdonosa és működtetője az M-12/B Kft. (székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 12/B) köszönettel fogadja érdeklődését.

Személyes adatai (név, e-mail cím) megadásával Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatokat a Media12 Képzési Központ marketing-kapcsolattartás (hírlevél küldése, szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása) céljából kezelje. Amennyiben szeretne a hírlevélről leiratkozni, ezt a hírlevélben található leiratkozó linken vagy a netadmin@vgf.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a Media12 Képzési Központ postai címére küldött levélben (1033 Budapest, Vörösvári út. 103.) teheti meg.

A Media12 Képzési Központ lehetőséget biztosít Önnek, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, kiegészítését vagy bármikor, indoklás nélkül kérheti személyes adatai törlését a netadmin@vgf.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a Media12 Képzési Központ postacímén (1033 Budapest, Vörösvári út. 103.).

Önt, mint adattulajdonost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben a Media12 Képzési Központ, mint adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy személyes adatai védelméhez fűződő jogát megsértették, panaszával forduljon közvetlenül a Media12 Képzési Központhoz a fenti elérhetőségeken, illetve lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu), valamint bírósághoz fordulnia.

A részünkre megadott adatait a Media12 Képzési Központ tárolja és kezeli, illetve az ön hozzájárulásával akciókról, promóciókról tájékoztatót küld az Ön részére. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. törvény alapján történik.

A Media12 Képzési Központ az Ön személyes adatait az adatok megadásától számított 5 (öt) éven keresztül kezeli, kivéve, ha Ön az adatok törlését kéri, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat a Media12 Képzési Központ további meghatározott ideig kezelje. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül a Media12 Képzési Központ az Ön személyes adatait nyilvántartásából törli.

Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, kérjük, mielőtt adatait a rendelkezésünkre bocsátja, mérlegelje az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.